Specjalistyczny Gabinet Chorób Wątroby i Chorób Infekcyjnych

Oferta

1. Konsultacje na podstawie posiadanych przez pacjenta wyników badań

2. Leczenie i monitorowanie przewlekłych chorób

  • wątroby: przewlekle zapalenia, marskość, stłuszczenie, choroby autoimmunologiczne, cholestatyczne, pierwotna marskość żółciowa wątroby i inne
  • dróg żółciowych: sklerotyzujace zapalenie dróg żółciowych, kamica, mikrolitiaza i inne
  • przewodu pokarmowego: zapalenie przełyku, żolądka, przewlekle choroby zapalne oraz infekcyjne jelit, zaburzenia czynnościowe jelit, choroba uchyłkowa jelit i inne
  • przewleklych infekcji różnych narządów: m. in. HCV, HBV
  • boreliozy i innych chorób odkleszczowych

3. Pomoc w diagnozowaniu chorób infekcyjnych, autoimmunologicznych, zmian ogniskowych, podejrzenia nowotworów i inne

4. Współpracuję z wieloma specjalistami różnych dziedzin medycyny przy diagnozowaniu oraz leczeniu skomplikowanych schorzeń wymagających wieloprofilowego postępowania

5. Profilatyka chorób infecyjnych

6. Indywidualne leczenie określonych grup oraz osób

7. Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży:

  • przygotowywanie do wyjazdów w różne strefy klimatyczne, w tym tropikalne
  • szczepienia ochronne: przeciwko meningokokkom, żółtej gorączce, wściekliźnie, durowi brzusznemu, wzw A, wzw B, japońskiemu zapaleniu mózgu, tężcowi, kleszczowemu zapaleniu mózgu i innym chorobom
  • farmakoprofilatyka chorób: m. in. malarii i innych infekcji
  • przygotowanie specjalnych grup oraz osób do wyjazdów zagranicznych